eip2.shinefar.com.tw   您尚未登入!


 
1.山發營造官網 www.shinefar.com.tw
2.山發營造EIP (請先登入eip2)
3.山發營造ERP (請先登入eip2)
4.電子郵件 WebMail    [郵件操作說明V4]    [同仁郵件帳號]
5.物業停車場
6.會議檔案區
7.人事總務規章
8.外點考勤查詢
9.外點考勤查詢-主任
10.ISO-9001文件查詢
11.ISO-45001文件查詢
12.轉呈記錄追蹤(測試)
13.設備保管記錄-檔案上傳區
14.工地文件-檔案上傳區
15.居家上班-網路打卡
T1.電話分機表
    資訊專案 Your IP : 44.197.230.180